ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

זלמן קירש – כיתה ה

האיר את הסביבה:

הקשבה, ותפילה במתינות והצטיינות!

עלה והצלח!!!