ב"ה. היום י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד

נוטע גורליק – כיתה ו

האיר את הסביבה:

בתפילה בחיות ובהתמדה בשיעורים!

עלה והצלח!!!