ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

פייגי לייכטער – כיתה ה

האירה את הסביבה:

בלמידה רצינית!

עלי והצלחי!!!