ב"ה. היום כ״א באייר ה׳תשפ״ד

מושקא חבבו – כיתה ה

האירה את הסביבה:

בתפילה בכוונה!

עלי והצלחי!!!