ב"ה. היום י״ב בניסן ה׳תשפ״ד

הדרך לקיום המצוות – יעקב יצחק פישר שיחי'

פרק ב' משנה א'

על המשנה "איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם" שואלים מפרשי המשנה כמה שאלות:
א. מה זאת אומרת השאלה "איזוהי דרך ישרה?" הרי כתוב במפורש: "כי ישרים דרכי ה'", וגם, "פיקודי ה' ישרים". שמזה מובן שהתורה והמצוות הם הדרך הישרה?

ב. "שיבור לו האדם" – מה, כל אחד יכול לברור לו את הדרך הישרה, הרי בדיוק בשביל זה ניתנה התורה: להסביר מה היא הדרך הישרה?

 ג. "כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם" – מה, הדרך הישרה היא לפי טעמם ודעתם של בני האדם?

ההסבר לכך הוא: יש שני דרכים בקיום התורה והמצוות: א. קיום התורה והמצוות בלי שכל, בלי תענוג, כי כך אמרו – בקבלת עול.
ב. קיום התורה והמצוות כשמבינים את זה, עם תענוג.
בהתחלה צריך לקיים את התורה והמצוות בקבלת עול ורק אח"כ עם שכל, עם תענוג.
זה כוונת המשנה: שואלים "איזהו דרך ישרה" – מה השלימות בקיום התורה והמצוות? ותשובת המשנה: "שיבור לו האדם" – שצריך לעשות זאת מתוך בחירת האדם עצמו וכך קיום התורה והמצוות יהיו עם תענוג.
אבל זה לא מספיק וצריך "ותפארת לו מן האדם" שהחיות שלו תשפיע על כל הסובבים אותו כדי שילמדו את היופי בקיום התורה והמצוות.

לפוסט הזה יש 4 תגובות

 1. משנה ט' פרק ד'
  כל מי שלומד תורה בעוני בסוף ניהיה עשיר למשל תשמעו סיפור:
  אבא:ילדים היום נגמור את פרשת נח
  ילדים:יש!יש!
  אחר כמה שנים מנחם מענדל הבכור אמר אבא אתה זוכר איך גרנו בעניות?
  אבא:כןן!ותראה מה עכשיו
  מנחם מענדל:אבא אתה יודע מה כתוב במשנה ט פרק ו' בפרקי אבות?כתוב שמי שלומד תורה בעניות בססוף הוא לומד תורה בעשירות!
  אבא :איזה צדיק!
  אתם מבינים עכשיו אספר לכם ספור הפך ממה שספרתי
  אבא:אויאני כזה עסוק אני לא אוכל ללכת לתפילה !
  ילד:אבא תרשום אותי לחיידר!
  אבא:אני לא יכול אין לי זמן!
  אחר כמה שנים
  ילד:אבא אתה רואה לאן הגענוו?
  אבא:כןן לעניות
  ככה זה

 2. משנה ט' פרק ד'
  כל מי שלומד תורה בעוני בסוף ניהיה עשיר למשל תשמעו סיפור:
  אבא:ילדים היום נגמור את פרשת נח
  ילדים:יש!יש!
  אחר כמה שנים מנחם מענדל הבכור אמר אבא אתה זוכר איך גרנו בעניות?
  אבא:כןן!ותראה מה עכשיו
  מנחם מענדל:אבא אתה יודע מה כתוב במשנה ט פרק ו' בפרקי אבות?כתוב שמי שלומד תורה בעניות בססוף הוא לומד תורה בעשירות!
  אבא :איזה צדיק!
  אתם מבינים עכשיו אספר לכם ספור הפך ממה שספרתי
  אבא:אויאני כזה עסוק אני לא אוכל ללכת לתפילה !
  ילד:אבא תרשום אותי לחיידר!
  אבא:אני לא יכול אין לי זמן!
  אחר כמה שנים
  ילד:אבא אתה רואה לאן הגענוו?
  אבא:כןן לעניות

 3. ככה זה

 4. סליחה שזה פעמים

התגובות נעולות.