ב"ה. היום ט״ז בניסן ה׳תשפ״ד

שכר מצווה מצווה- יעקב יצחק פישר שיחי'

פרק ד' משנה ב'

ששכר מצווה מצווה,

  בדברי המשנה האלו מסבירה המשנה יסוד בשכר המצוה:

שום דבר לא יוכל להיות שכר על מצוה כי על מצוה אמרו חז"ל: "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא". אם כן מה יכול להיות שכר על מצוה שעושה כל ימי חייו, וגם מצוה זה נות לה' נחת רוח! מה יכול להיות שכר על מצוה?!

ההסבר זה מה שאומרת המשנה: "שכר מצוה מצוה", ששכר המצוה זה המצוה עצמה. "מצוה" מלשון "צוותא וחיבור", דהיינו שהעושה את המצוה מתחבר עם הקב"ה. אז התוצאה של עשיית מצוה זה לעשות עוד הרבה מצוות וגם את המצוות האלו הא זוכה לעשות אותם בשמחה ובהידור.

אם כן מה משמעות השכר הגשמי שהבטיחה לנו התורה?
המשמעות היא שה' יביא לנו עושר, לא יהיו מלחמות, לא נהיה חולים, לא נרעב. שע"י זה נהיה פנוים ללימוד התורה וקיום המצוות.

כלומר: שהשכר הגשמי זה רק כדי שנוכל ללמוד תורה ולקיים מצוות מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, ואז נעשה את המצוות ביתר שאת וביתר עוז. זאת כוונת המשנה באומרה: "שכר מצוה מצוה".


לפוסט הזה יש תגובה אחת

  1. מתי נגמר המבצע?

התגובות נעולות.