ב"ה. היום י׳ במרחשון ה׳תשפ״ב

הכל ממנו – אסתי גליצנשטיין שתחי'

פרק ג' משנה ז'

רבי אלעזר- איש שהתגורר בעיר ברתותא אמר:

 כאשר אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, תן לו משלו, תן לו ממה שקיבלת ממנו. לדוגמא, השתמש בכסף לקיום מצווה או כדי להעניק ממון בהרחבה. שאתה ושלך שלו, אתה עצמך, וכל מה שברשותך, חייבים באמת לקדוש ברוך הוא. וכן בדוד הוא אומר, וכן אומר דוד המלך: כי מידך הכל ומידך נתנו לך, הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, וכל מה שאנו נותנים לו למעשה ניתן לנו מידיו.

רבי יעקוב אומר: אדם המהלך בדרך ושונה, ועוסק בלימוד תורה, והפסיק ממשנתו –מלימודו, אפילו בשביל לשבח את העולם שברא בקדוש ברוך הוא ואומר: מה נאה אילן זה, ומה נאה ניר זה, מה יפה עץ זה מה יפה שדה החריש הזה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, התורה מחשיבה אותו כאילו הוא מסכן חייו, מפני שכוח התורה כבר אינן שומר  ומגן עליו, מאחר שהפסיק מלימודו.

כתיבת תגובה