ב"ה. היום ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד

כיצד לחנך? – נתן קמינצקי שיחי'

פרק א' משנה א'

סיכום על פרקי אבות משנה א':

כחול – משנה

שחור- פירוש

משנה א: משה קבל תורה מסיני שאלה: למה לא כתבו "משה קיבל תורה מהקב"ה" אלה "משה קיבל תורה מסיני"? תשובה: מתי שה' רצה לתת את התורה לעם ישראל, ההרים התחילו לריב וכל אחד רצה שהתורה תינתן עליו בגלל מעלתו. ה" אמר להם "למה תרצדון הרים גבנונים" הגאווה שאתם מתגאים בה עושה אתכם ל"הרים גבנונים" – מלשון גיבן – ולוקחת ממכם את  הזכות שעליכם תינתן התורה. לעומת זאת, על הר סיני הנמוך מכל ההרים נתנה התורה כי הוא היה ענו ועליו הייתה ראויה להינתן התורה.

ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים: הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. – שלוש הוראות אלה קשורות לחינוך:

"הוו מתונים בדין" – על המחנך ללמד את התלמיד בשפה (בצורה) שמובנת לו וגם להרים את רמת הלימוד ביחס לרמת הידע של התלמיד, לא להקשות עליו וללמד אותו דברים  שלא ברמה שלו.

"והעמידו תלמידים הרבה" – המחנך יכול לחשוב שבגלל שכתוב:"אלף  בני אדם נכנסין למקרא – יוצאין מהן מאה למשנה יוצאין מהן עשרה לתלמוד יוצא מהן אחד להוראה" לכן הוא יכול במקום להתעסק עם אלף תלמידים , לבחור אחד  שיצא להוראה אלה אומרת המשנה " והעמידו תלמידים הרבה" – בשביל שיצא אחד להוראה, צריך שקודם יצאו עשרה לתלמוד ובשביל שיצאו עשרה לתלמוד ,צריך שיצאו מאה למשנה ובשביל שיצאו מאה למשנה , צריך שיכנסו אלף בני אדם למקרא.

"ועשו סייג לתורה" – בגלל שיש  לנהוג עם תלמידים במתינות יכול המחנך לחשוב שהוא צריך לתת לתלמיד לעשות מה שהוא רוצה, אדרבה על המורה והמחנך להציב לתלמיד סייגים וגדרים.

לפוסט הזה יש תגובה אחת

התגובות נעולות.