ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

חי' מושקא רופו – כיתה ב

האירה את הכיתה:

הצטיינה בהגעה בזמן לכל השיעורים! 

עלי והצליחי!!!