ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

חיה גורליק – כיתה ב

האירה את הכיתה:

הצטיינה בלמידה פעילה, ובעבודה רצינית בכיתה! 

עלי והצליחי!!!