ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

חיהלע סילבערשטיין – כיתה ב

האירה את הכיתה:

הצטיינה בהקפדה על הזמנים! 

עלי והצליחי!!!