ב"ה. היום ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד

חיהלע סילבערשטיין – כיתה ב

האירה את הכיתה:

הצטיינה בהקפדה על הזמנים! 

עלי והצליחי!!!