ב"ה. היום י״ב בסיון ה׳תשפ״ד

בסי מוסין – כיתה ב

האירה את הכיתה:

הצטיינה בלמידה, ובהשתתפות בשיעורים! 

עלי והצליחי!!!