ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד

שרה קמינצקי – כיתה ב

האירה את הכיתה:

הצטיינה בלמידה פעילה! 

עלי והצליחי!!!