ב"ה. היום י״ג במרחשון ה׳תשפ״ב

סטערני אליאס – כיתה ב

האירה את הכיתה:

השקיעה מאמצים בלמידה ובמילוי המשימות הנדרשות! 

עלי והצליחי!!!

כתיבת תגובה