ב"ה. היום ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ב

שרה קמינצקי – כיתה ב

האירה את הכיתה:

הצטיינה בחיות חסידית בתפילה, בהשתתפות פעילה בשיעורים, ובמילוי המשימות כנדרש! 

עלי והצליחי!!!

כתיבת תגובה