ב"ה. היום א׳ בניסן ה׳תשפ״ג

שרה קמינצקי – כיתה ב

האירה את הכיתה:

הצטיינה בחיות חסידית בתפילה, בהשתתפות פעילה בשיעורים, ובמילוי המשימות כנדרש! 

עלי והצליחי!!!

כתיבת תגובה