ב"ה. היום י״ב בניסן ה׳תשפ״ד

ספרי לימוד לשנת הלימוד תשפ"ג

בנות:

 

 

 

גן – טרום א'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

מוכנות וחגים

אלופים לאלף – סדרת חוברות

ר. דגן, מהדורה מקוונת להדפסה

 

 

 

 

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 

 

 

 

 

 

כיתה א'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

קריאה וכתיבה

אותיות מאירות – מארז 8 חוברות

מהדורה חדשה – רשת אהלי יוסף יצחק

הלכה / חגים

ראשונים בהלכה

רשת אהלי יוסף יצחק

 

 

 

 

 

 

 

כיתה ב'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

תורה

חומש בראשית

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

בראשית דרכנו – פרשות בראשית, נח, לך-לך – חוברת לכיתה א  [לא מהדורה מקוונת]

מהדורה חדשה בלבד*– בהוצאת חיש – הפצת המעינות

* המהדורה הישנה לא טובה ומבלבלת את הילדה

 

בראשית דרכנו לכיתה ב'* – שתי חוברות

הלכה / חגים

חודש החגים

חנוכה – "חג שכולו אור"

פסח – "חודש האביב ומה שמסביב"

בהוצאת: מ. סופר

הלכה בשמחה

רשת אהלי יוסף יצחק

עברית

אוצרות הלשון

בהוצאת מכון תל"ת

בין השורות ב'

ע' באך

2 מחברות 10 שורות

 

    

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 

 

 

 

 

 

כיתה ג'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

תורה

חומש בראשית – המשך משנה שעברה

באותיות גדולות

בראשית דרכנו – חוברות עבודה – המשך משנה שעברה

בהוצאת חיש

חומש שמות

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

שמות "תורת אמת" חלקים א' ב'

מהדורה חדשה מאת: אברהם שושן

נביא

ספר יהושע

עם פירוש רש"י ומצודות

חוברת עבודה "נביאים ראשונים" לספר יהושע

מהדורה חדשה – מאת: אברהם שושן

הלכה / חגים

משפחה כהלכה – סט 7 חוברות

בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

עברית

בין השורות – לכיתה ג'

ע' באך

סודות הכתיב לכיתה ג'

מאת: י. הלפרין

2 מחברות 10 שורות

 

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 

 

 


כיתה ד'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

 

תורה

חומש שמות – המשך משנה שעברה

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

שמות "תורת אמת" חלקים א' ב'  –

המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה מאת: אברהם שושן

 

נביא

ספר שופטים

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה "נביאים ראשונים" לספר שופטים

מהדורה חדשה מאת: אברהם שושן

 

חסידות

המושגים החסידיים שלי

חוברת וערכת מדבקות – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה / חגים

"הלכות והליכות" – שתי חוברות  

מהדורה חדשה בלבד

 בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

 

עברית

בין השורות – לכיתה ד'

ע' באך

 

"סודות הכתיב" – כיתה ד'

מאת: י. הלפרין

 

     

 

 

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 

 

 

כיתה ה'

 

 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

 

תורה

חומש ויקרא

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

חוברות עבודה – פשט התורה – ויקרא – 9 חוברות

אברהם שריקי

 

נביא

ספר שמואל א' וב'

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לתלמיד – נביאים ראשונים – שמואל א' וב'

מהדורה חדשה: אברהם שושן

 

חסידות

– חיים תניא 1

מהדורה חדשה בלבד – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה / חגים

"הלכות והליכות" – שתי חוברות  – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד, בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

 

עברית

בין השורות – מהדורה חדשה – לכיתה ה'

ע' באך. נא להקפיד על המהדורה החדשה. יש הבדלים רבים המקשים על הבת בכיתה.

 

"סודות הלשון" – לכיתה ה'

מאת: י. הלפרין

 

היסטוריה – תולדות עם ישראל

דברי ימי הבית השני

י. פרידנר – הוצאת ישורון

     

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 

 

 

 

כיתה ו'

 

 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

 

תורה

– חומש ויקרא – המשך משנה שעברה

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

פשט התורה – 9 חוברות – המשך השנה שעברה

אברהם שריקי

 

– חומש במדבר – חדש יש לקנות

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

נביא

ספר שמואל א' וב' – המשך משנה שעברה

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לתלמיד "ישקו העדרים" – שמואל א וב' – המשך משנה שעברה

ישראל יוקל

 

בת מצווה

בנתיב המצווה – חוברת הכנה לבת מצווה

חיש

 

חסידות

– חיים תניא 1 – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה / חגים

"הלכות והליכות" – שתי חוברות  – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד, בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

 

עברית

בין השורות – לכיתה ו'

ע' באך

 

"סודות הלשון" – לכיתה ו'

מאת: י. הלפרין

 

היסטוריה – תולדות עם ישראל

דברי ימי הבית השני – המשך משנה שעברה

י. פרידנר – הוצאת ישורון

     

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 

 

כיתה ז'

 

 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

חת"ת

קה"ת

 

תורה

– חומש במדבר – המשך משנה שעברה

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

חומש דברים – מקראות גדולות

 

 

נביא

ספר מלכים א' וב'

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לתלמיד מלכים א' וב'

אברהם שושן

 

משנה

– מסכת בבא מציעא

עם ברטנורא

 

חסידות

– חיים תניא 2 – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה

קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן

 

 

עברית

להבין את הטקסט – כיתה ז

ג ברקוביץ

 

"סודות הלשון" – לכיתה ז'

י. הלפרין

 

היסטוריה – תולדות עם ישראל

קורות הדורות א'

פ. רייסנר

     

 

 

 

 

 

 

כיתה ח'

 

 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

חת"ת

קה"ת

 

תורה

חומש דברים – מקראות גדולות

מקראות גדולות

 

נביא

ספר מלכים א' וב' – המשך משנה שעברה

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לתלמיד מלכים א' וב' –  המשך משנה שעברה

אברהם שושן

 

חסידות

תניא

 

 

משנה

מסכת שבת – המשך משנה שעברה

עם ברטנורא

 

הלכה

קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן

 

 

שמירת הברכות

הרב שמעון גדסי

 

עברית

להבין את הטקסט – כיתה ח

ג. ברקוביץ

 

היסטוריה – תולדות עם ישראל

קורות הדורות א' – המשך משנה שעברה

פ. רייסנר

     

כיתה ט'

 

 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תורה

חומש בראשית – מקראות גדולות

 

 

נביא

יהושע, שופטים, שמואל א ב

רש"י ומצודות

 

הלכה

קיצור ש"ע עם פסקי אדמו"ר הזקן

 

 

חסידות

תניא

 

 

הסטוריה

פרקים בתולדות ישראל בדורות האחרונים – חלק א'

מנחם הכהן אוסטרי – מהדורה חדשה

 

עברית

ספר תחביר – רבקה קאקולי

הוצאת המחברת 0504192990

 

אנגלית

Wings, ספר וחוברת עבודה

Empower ספר וחוברת עבודה

אבישג דעי
הוצאת Reach Higher 0527639640