ב"ה. היום כ׳ באייר ה׳תשפ״ב

ספרי לימוד לכיתות א'-ז' בנים לשנת הלימוד תשפ"א

גן – טרום א'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

מוכנות וחגים

טיול שנתי

5 חוברות

כיתה א'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

קריאה וכתיבה

"אותיות מאירות" – מארז 8 חוברות

מהדורה חדשה – רשת אוהלי יוסף יצחק

הלכה / חגים

ראשונים בהלכה

רשת אהלי יוסף יצחק

כיתה ב'

 

 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני עם תהילים

קה"ת

 

חומש

חומש בראשית

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

בראשית דרכנו – פרשות בראשית, נח, לך-לך – מהדורה מקוונת

מהדורה חדשה* – חיש – הפצת המעיינות

* המהדורה הישנה לא טובה ומבלבלת את הילד

 

"בראשית דרכנו" לכיתה ב' – שתי חוברות*

 

משנה

מסכת ברכות

"משניות מאירות" עם ציורים

 

ברכות המשנה שלי

הרב מ. סופר

 

הלכה / חגים

חודש החגים

חנוכה – "חג שכולו אור"

פסח – "חודש האביב ומה שמסביב"

בהוצאת: מ. סופר

 

הלכה בשמחה

רשת אהלי יוסף יצחק

 

עברית

"אוצרות הלשון" – כיתה ב'

מהדורה חדשה בלבד! בהוצאת מכון תל"ת

 

"בין השורות" – כיתה ב'

ע' באך

 

כיתה ג'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני עם תהילים

קה"ת

חומש

חומש בראשית – המשך משנה שעברה

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

"בראשית דרכנו"  – חוברות עבודה המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה* – חיש – הפצת המעיינות –* המהדורה הישנה לא טובה ומבלבלת את הילד

חומש שמות

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

שמות "תורת אמת" חלקים א' ב'

מהדורה חדשה מאת: אברהם שושן

[לא להביא את החוברות "תורת חיים"]

משנה

"מסכת ראש השנה"

"משניות מאירות"

 

משנה בהבנה – ראש השנה – ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה

דפי עבודה להדפסה.

 

מסכת סוכה

"משניות מאירות" עם ציורים

"סוכה המשנה שלי"

הוצאת: מ. סופר

הלכה / חגים

"משפחה כהלכה" – סט 6 חוברות

בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

עברית

בין השורות – לכיתה ג'

ע' באך

 

כיתה ד'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני עם תהילים

קה"ת

 

גמרא

מסכת בבא מציעא פרק אלו מציאות

גמרא מנוילנת

 

חוברת "המציאה" חלק א'

מאת: ישראל טירר

 

חומש

חומש בראשית – המשך משנה שעברה

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

"בראשית דרכנו"  – חוברות עבודה המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה* – חיש – הפצת המעיינות –* המהדורה הישנה לא טובה ומבלבלת את הילד

 

חומש שמות – המשך משנה שעברה

 

 

שמות "תורת אמת" חלקים א' ב' – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה מאת: אברהם שושן

 

נביא

ספר יהושע

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לספר יהושע – ישקו העדרים

ישראל יוקל

 

משנה

מסכת מגילה

משנה מנוילנת

 

משנה בהבנה – מגילה

דפי עבודה להדפסה. ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה.

 

מסכת יומא  – חוברת "המשנה שלי" יומא*
*אין צורך בספר משנה נוסף

הוצאת: מ. סופר

 

חסידות

המושגים החסידיים שלי

חוברת וערכת מדבקות – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה / חגים

"הלכות והליכות" – שתי חוברות

בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ – מהדורה חדשה בלבד.

 

עברית

בין השורות – לכיתה ד'

ע' באך – מהדורה חדשה

 

 

 

 

 

כיתה ה'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני עם תהילים

קה"ת

 

גמרא

– מסכת בבא קמא פרק הכונס 

גמרא מנוילנת

 

– מסכת בבא מציעא פרק השוכר את האומנין

 

סייעתא דתלמודא –דף עזר ללימוד הגמרא

הוצאת קורן

 

חומש

חומש שמות – המשך משנה שעברה

 

 

שמות "תורת אמת" חלקים א' ב' – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה מאת: אברהם שושן

 

חומש ויקרא

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

חוברות עבודה – פשט התורה – ויקרא – 9 חוברות

אברהם שריקי

 

נביא

ספר שופטים

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לספר שופטים – ישקו העדרים

ישראל יוקל

 

משנה

"מסכת פסחים"

"משניות מאירות"

 

משנה בהבנה – פסחים

דפי עבודה להדפסה – ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה.

 

"מסכת מועד קטן"

משנה מנויילנת עם ברטנורא

 

משנה בהבנה – מועד קטן

דפי עבודה להדפסה –  ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה.

 

חסידות

חיים תניא א'

מהדורה חדשה – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה / חגים

"הלכות והליכות" – שתי חוברות – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד, בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

 

עברית

בין השורות – לכיתה ה'

ע' באך – מהדורה חדשה

 

אידיש

די קליינע אידישע קלאנגען

א.פ. הירש

 

כיתה ו'

 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני עם תהילים

קה"ת

גמרא

– מסכת בבא מציעא פרק המפקיד

גמרא מנוילנת

– מסכת בבא מציעא פרק השוכר את האומנין

סייעתא דתלמודא –דף עזר ללימוד הגמרא

הוצאת קורן

חומש

– חומש ויקרא – המשך משנה שעברה

 

פשט התורה – 9 חוברות – המשך משנה שעברה

אברהם שריקי

– חומש במדבר – חדש יש לקנות

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

נביא

ספר שמואל א ב

עם פירוש רש"י ומצודות

חוברת עבודה לספר שמואל א' – ישקו העדרים

ישראל יוקל

משנה

"מסכת שבת"

"פני שבת" – משניות מצוירות – יוני גרשטיין

משנה בהבנה – שבת – ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה.

דפי עבודה להדפסה

חסידות

– חיים תניא 1 – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה – רשת אהלי יוסף יצחק

– חיים תניא 2 – חדש, יש לקנות

הלכה / חגים

"הלכות והליכות" – שתי חוברות  – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד, בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

אידיש

די קליינע אידישע קלאנגען

א.פ. הירש

עברית

בין השורות – לכיתה ו'

ע' באך

הסטוריה

דברי ימי הבית השני

פרידנר

 

כיתה ז'

 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני עם תהילים

קה"ת

 

גמרא

עיונא

– מסכת בבק קמא פרק "המניח"

– מסכת בבא מציעא פרק "השוכר את האומנין"

 

 

גירסא

– מסכת תענית

 

 

סייעתא דתלמודא –דף עזר ללימוד הגמרא

הוצאת קורן

 

 

חומש

– חומש במדבר – המשך משנה שעברה

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

 

– חומש דברים – חדש יש לקנות

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

 

נביא

ספר שמואל א ב – המשך משנה שעברה

עם פירוש רש"י ומצודות

 

 

חוברת עבודה לספר שמואל ב' – ישקו העדרים

ישראל יוקל

 

 

משנה

"מסכת בבא קמא"

עם ברטנורא

 

 

משנה בהבנה – בבא קמא – ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה.

דפי עבודה להדפסה

 

 

חסידות

– חיים תניא 2 – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה – רשת אהלי יוסף יצחק

 

 

ליקוטי שיחות א, ב,

מתורגם

 

 

הלכה

שבח יקר – הלכות תפילין

 

 

 

שמירת השבת – מהדורה שניה [שחור]

הרב שמעון גדסי

 

 

אידיש

מילון לקוטי שיחות

מילון עזר ללימוד תורת רבותינו נשיאנו

 

 

עברית

בין השורות – לכיתה ז'

ע' באך

 

 

רמב"ם

ספר המצוות להרמב"ם

 

 

 

בר מצווה

בן י"ג למצוות

מכון ליובאוויטש