ב"ה. היום ט״ו בכסלו ה׳תשפ״ד

סימא מונדשיין – כיתה ב

האירה את הכיתה:

למדה והשתתפה מקסים, וכן הקפידה במשך כל השבוע על הזמנים! 

עלי והצליחי!!!