ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

מלכי סלומון – כיתה ב

האירה את הכיתה:

והשתדלה והתאמצה באופן מיוחד בלמידה ובעבודה בכיתה! 

עלי והצליחי!!!