ב"ה. היום י״ג במרחשון ה׳תשפ״ב

שטערני גליצנשטיין – כיתה ב

האירה את הכיתה:

בהקפדה על הזמנים, בלמידה פעילה, ובהשתתפות בשיעור! 

עלי והצליחי!!!

כתיבת תגובה