ב"ה. היום ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ב

רבקי בלוי – כיתה ב

האירה את הכיתה:

בלמידה פעילה, ובהשתתפות בשיעור! 

עלי והצליחי!!!

כתיבת תגובה