ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

רבקי בלוי – כיתה ב

האירה את הכיתה:

בלמידה פעילה, ובהשתתפות בשיעור! 

עלי והצליחי!!!