ב"ה. היום כ״א באייר ה׳תשפ״ד

מושי רבינוביץ – כיתה ב

האירה את הכיתה:

בלמידה פעילה בשיעור, בהשתתפות, ובעבודה בכיתה ברציפות! 

עלי והצליחי!!!