ב"ה. היום ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד

מנוחה דנצינגר – כיתה ב

האירה את הכיתה:

השקיעה והתאמצה בלמידה, ובעבודות הכיתה! 

עלי והצליחי!!!