"תלמד תניא בעל פה ותחזור על זה ברחוב. כך תהיה מקושר אלי, כי גם אני חוזר תניא ברחוב"
[מענה לאברך ביחידות]

שינון בעל פה - הקמפיין של כיתה א'

שימי לב!!!

יש לדווח בנפרד על כל:

כיתות א-ב: שורה אחת

כיתות ג-ד: 2 שורות

כיתות ה-ח: 3 שורות

אני נותנת לרבי מתנה – ומשננת בעל פה:
עליך למלאות את כל השדות לפני שליחת השאלון

זמן שליחת הטופס: י״ג בכסלו ה׳תשפ״ג 8:47

נותנות המתנות