ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

שיעורי בית בלשון

עמודים 7, 8, 10 ו-12 בחוברת סודות הלשון בהצלחה! 🙂