ב"ה. היום ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ב

מאיר נתן שטיפל – כיתה ד

האיר את הסביבה:

בהקשבה ושמירת הזמנים
ובתפילה חסידית!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה