ב"ה. היום ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד

זעליג חבבו – כיתה ד

האיר את הסביבה:

הקשבה והשתתפות בשיעורים ושמירת הזמנים !

עלה והצלח!!!