ב"ה. היום י״ח בכסלו ה׳תשפ״ד

זעליג חבבו – כיתה ד

האיר את הסביבה:

הקשבה והשתתפות בשיעורים ושמירת הזמנים !

עלה והצלח!!!