ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ג

שלום בער איידלקופ – כיתה ג

האיר את הסביבה:

מתפלל ברצינות ובחיות מיוחדת,
לומד בשקידה והתמדה!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה