ב"ה. היום י״ג במרחשון ה׳תשפ״ב

שלום בער איידלקופ – כיתה ג

האיר את הסביבה:

מתפלל ברצינות ובחיות מיוחדת,
לומד בשקידה והתמדה!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה