ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

מאיר שלמה איידלקופ – כיתה ג

האיר את הסביבה:

לומד בשקידה והתמדה "יגעת ומצאת תאמין"!

עלה והצלח!!!