ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

לוי קופמן – כיתה ג

האיר את הסביבה:

בהקשבה וריכוז רב בשיעור! שואל כעניין ומשיב כהלכה!

עלה והצלח!!!