ב"ה. היום ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד

שלום בער איידלקופ – כיתה ג

האיר את הסביבה:

מצטיין בתפילה חסידית ובלימוד בשקידה והתמדה! יגעת ומצאת תאמין!

עלה והצלח!!!