ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

שרה קמינצקי – כיתה ב

האירה את הכיתה ו:

הצטיינה בחיות חסידית בתפילה, ובהשתתפות פעילה בשיעורים

עלי והצליחי!!!