ב"ה. היום י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד

מטהרים את האויר ב"אור מנחם" - תשע"ט

להיות ה' שוכן תמיד בקרבו

"והדרת פני זקן זה שקנה חכמה... דהיינו מי שתופס במוח הזכרון וחקוק על לוח לבו תמיד... לפי שהקב"ה שוכן עד בקרבו גם כשעוסק במילי דעלמא. מאחר שהתורה חקוקה במוח הזכרון שבנשמתו ועל לבו. ואורייתא וקוב"ה כולא חד. לזאת כל איש נלבב אשר ידבנו לבו וכלתה נפשו לדבקה בו ית' בתמידות ולהיות ה' שוכן בקרבו תמיד בלי שום הפסק ופירוד לעולם אפילו רגע א'. יקנה לו התורה במוח הזכרון שבנפשו" [לקוטי תורה פר' קדושים]

למה חשוב לשנן דברי תורה בעל פה?

איך נהיה תמיד בריאים?

לחיים טובים יותר

חיי האדם תלוי באוויר בו הוא נמצא. ללא אויר אי אפשר לחיות, ובאיזה אויר שחיים, כך הם החיים. כשחיים באויר של תורה ומצוות, אזי החיים בריאים . . הרפואה הכללית הראשונה זהו לטהר את האוויר, . . על ידי אותיות התורה. כשהולכים ברחוב . . ואומרים אותיות שבתורה, מטהרים בזאת את האוויר. כל אחד . . מוכרח שיהיה לו משהו שיודע בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא . . שיוכל לחשוב ולומר את אותיות התורה הקדושות. [היום יום י"א טבת]

רוצים להיות מקושרים?

כך הדרך להיות מקושרים!

במענה לא' ששאל את הרבי בעת ה'יחידות' כיצד ניתן להתקשר לרבי, ענה הרבי: ""תלמד תניא בעל-פה ותחזור על זה ברחוב, וכך תהיה מקושר אלי, כי גם אני חוזר תניא ברחוב".
0
שורות גמרא
0
משניות
0
שורות תניא

בטבלאות שלפניכם מופיע פירוט המשניות ושורות התניא, אותם שיננו התלמידים והתלמידות היקרים בשנת תשע"ט