ב"ה. היום י״ד בתשרי ה׳תשפ״ב

אומרי התהילים ב"אור מנחם"

למה חשוב להגיד תהילים?

כוחה של אמירת תהילים

אלו ידעתם - אמר אדמו"ר הצ"צ - כחם של פסוקי תהלים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהלים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים. [היום יום כ"ד שבט]. אמירת כל התהילים בשבת מברכים החודש. דבר זה נוגע לאדם עצמו, לבניו ולבני-בניו. [היום יום כ"ה שבט] ...ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים, הנה בזה היא ההתקשרות. [היום יום כ"ד סיון].
0
דקות של אמירת תהילים

בטבלה שלפניכם מופיע פירוט דקות אמירת התהילים, כפי שדווחו התלמידים והתלמידות היקרים