File0085

תפילה - הקמפיין של כיתה ה'

אני נותן לרבי מתנה – ומתחזק בתפילה
עליך למלאות את כל השדות לפני שליחת המתנה

זמן שליחת הטופס: ז׳ בכסלו ה׳תשפ״ג 0:55

נותני המתנות