File0085

אחד מילדי החסידים כתב לרבי כי קיבל על עצמו לומר בכל יום את ברכות השחר' במתינות ובכוונה מתוך הסידור, השיב לו הרבי בכתיבת יד קודשו "החייתני כמים קרים על נפש עייפה".

תפילה - הקמפיין של כיתה ה'

הכוונה בתפילת מודה אני:

הכוונה בשמע ישראל:

אני נותנת לרבי מתנה – ומתחזקת בתפילה
עליך למלאות את כל השדות לפני שליחת המתנה

זמן שליחת הטופס: י״ג בכסלו ה׳תשפ״ג 7:51