ב"ה. היום י״ב בתשרי ה׳תשפ״ב

סיום מסכת סוכה!

ב"ה זכינו לסיים את מסכת סוכה בסייעתא דשמיא. התלמידים היקרים השקיעו ולמדו וחזרו במרץ על המסכת גם בזמנם הפרטי! הדבר ניכר בציוניהם המצויינים. אשריכם! בנוסף הכינו התלמידים מוצגים מושקעים ומרהיבים…

להמשך קריאה